آیا از سایت ادیت گیم راضی هستید؟
(38.18%) 63
بله
(61.81%) 102
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 165